مرور اصطلاحنامه اشاعه‌ اطلاعات‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آگاهي‌رساني‌ جاري‌[2]

(فراداده‌ها)

اشاعه‌ اطلاعات‌ گزيده‌

(فراداده‌ها)

توزيع‌ مواد اطلاعاتي‌

(فراداده‌ها)

نمايشگاه‌ هاي‌ کتاب‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 24

آلودگی اطلاعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا نوروزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , آلودگي‌ محيط‌زيست‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , اطلاعات‌ , مديريت دانش , آلودگی اطلاعات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشید دانش و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , پذيرش اجتماعي , نوآوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد بشيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آگاهي‌رساني‌ جاري‌[1] , اشاعه‌ اطلاعات‌ , پردازش‌ اطلاعات‌ , فهرست‌ مندرجات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین دانشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , شبکه‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ جهاني‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هوشنگ مومنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , ارزشيابي‌[2] , برنامه‌ريزي‌ ارتباطات‌ , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , تصميم‌گيري‌ , بهره وري‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيروس عليدوستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , اشتراک‌ منابع‌ , دستيابي‌ به‌ اطلاعات‌ , کاربري‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ديسكهاي نوري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد تنديور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , لوح هاي‌ فشرده‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , کاربري‌ اطلاعات‌ , قدرت‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اطلاعات و فقر اطلاعاتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی آقابخشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , تحليل‌ اطلاعات‌ , کاربري‌ اطلاعات‌ , پردازش‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مفهوم اطلاع

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال مساوات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , دستيابي‌ به‌ اطلاعات‌ , کاربري‌ اطلاعات‌ , گرد آوري‌ داده‌ ها[1] , نظريه‌ هاي‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: سیمین بردبار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , دستيابي‌ به‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , نظريه‌ هاي‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 24