مرور اصطلاحنامه الگوها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 25
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمد اعرابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوها , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , الگوها , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد اميد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امام شناسي , فضايل اخلاقي , فضايل اهل بيت ( ع ) , فضايل حضرت فاطمه ( س ) , الگوها , اسطوره‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن هجري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جادوگري , الگوها , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , اسطوره‌ها , خيال‌ گرايي‌ , داستان‌ , متناقض‌ نما , نقيضه‌ پردازي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نازنين هنرپروران، زهرا قادري، كبري قبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , زنان‌ , زنان‌ خانه‌ دار , زنان‌ شاغل , الگوها , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , ازدواج‌ , اشتغال‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي شيرودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , الگوها , اشتغال‌ زنان‌ , نظام‌ هاي‌ سياسي‌ , حاكميت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوها , سخنراني‌ , سال 1383

منابع دیجیتالی :

مطالعه

زندگی الگوهای نورانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده: محمد تقی صرفی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بعثت‌ , تاريخ‌ اماميه‌ , سيره‌ امامان‌ , سيره‌ معصومين‌ , عباسيان‌ , عصر خلافت‌ , عصر نبوت‌ , غزوه‌ ها , هجرت‌ پيامبر , الگوها , سرگذشت‌ نامه‌ ها , امويان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

الگوهای خدمتگذاری (5)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عابدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كارگشايي در امور مردم , حکومت ديني ومردم , مردم وزندگي گوارا , الگوها , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

الگوهای خدمتگذاری (3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عابدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مردم سالاري ديني , حکومت ديني ومردم , الگوها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی نظری منفرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوها , خطابه‌ , تبليغات‌ فرهنگي‌ , تبليغات‌ مذهبي‌ + , سخنراني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 25