مرور اصطلاحنامه تحليل‌ اطلاعات‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم قلی زاده پاشا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اطلاعات‌ , ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , اندازه‌گيري‌ , مديريت عملكرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , تحليل‌ اطلاعات‌ , فرصت‌ هاي‌ شغلي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , قدرت‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشید صالحی صدقیانی، مهدی خیراندیش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اطلاعات‌ , دستيابي‌ به‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , قدرت‌ اطلاعات‌ , گرد آوري‌ داده‌ ها[1] , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يي.كوراس؛ مترجم: مسعود توتونچيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , کاربري‌ اطلاعات‌ , قدرت‌ اطلاعات‌ , پردازش‌ اطلاعات‌ , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اطلاعات و فقر اطلاعاتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی آقابخشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشاعه‌ اطلاعات‌ , تحليل‌ اطلاعات‌ , کاربري‌ اطلاعات‌ , پردازش‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس حری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سيستم اطلاعات مديريت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد امیدوار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولادیمیر زوآس؛ مترجم: بهروز لاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اطلاعات‌ , بهره وري‌ , مديريت‌ داده‌ ها , مقررات‌ اداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد احمدپور، حسنا قهرماني صغير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اطلاعات‌ , بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , سود سرمايه‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , بهابازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15