مرور اصطلاحنامه چکيده‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

چکيده‌ هاي‌ تمام‌ نما

(فراداده‌ها)

چکيده‌ هاي‌ توصيفي‌

(فراداده‌ها)

چکيده‌ هاي‌ راهنما

(فراداده‌ها)

چکيده‌ هاي‌ ساختاري‌

(فراداده‌ها)

چکيده‌ هاي‌ گزارماني‌

(فراداده‌ها)

چکيده‌ هاي‌ ماشيني‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13

راهنمای نگارش چکیده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چکيده‌ نويسي‌ , چکيده‌ ها , راهنما ها , پايان‌نامه‌ها

انواع چکیده و کارکردهای آن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اف. دبلیو. لنکستر؛ مترجم: علی شاه شجاعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابزارهاي‌ کنترل‌ اطلاعات‌ , چکيده‌ نويسي‌ , چکيده‌ ها , مديريت‌ نمايه‌ سازي‌ , نمايه‌ سازي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود تفقدي جامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چکيده‌ ها , فصل‌ نامه‌ ها , پايان‌نامه‌ها , نشريه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال مساوات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چکيده‌ نامه‌ ها , چکيده‌ نويسان‌ , چکيده‌ نويسي‌ , چکيده‌ ها , کتابخانه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چکیده و چکیده نامه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پریجهر اعتمادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چکيده‌ نويسي‌ , چکيده‌ ها , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چکیده و چکیده نویسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضیاء موحد، احمد میرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چکيده‌ نويسي‌ , چکيده‌ ها , نگارش‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چکیده و چکیده نویسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضیاء موحد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , چکيده‌ نامه‌ ها , چکيده‌ نويسي‌ , چکيده‌ ها , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله جهانگرد، محمدجعفر صديق، خسرو سلجوقي، حجت سليماني ملكان، پرويز شهرياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

چکيده‌ ها , فناوري‌ اطلاعات‌ , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهردخت وزيرپوركشميري، مريم سه دهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چکيده‌ ها , آموزش‌ تکميلي‌ , دوره‌ هاي‌ تکميلي‌ , تحليل‌ محتوا , پايان نامه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چرا و چگونه بخوانیم؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین سیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

چکيده‌ ها , مطالعه‌ , رمان‌ , شعر , خواندن‌ , کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13