مرور اصطلاحنامه کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

کتابخانه‌ هاي‌ پزشکي‌

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ پژوهشي‌

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ دانشجويي‌

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ علوم‌ انساني‌

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ علوم‌ پايه‌

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ فني‌ و مهندسي‌

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ مذهبي‌

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ هنر

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ کارخانه‌اي‌

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ کشاورزي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , کتابخانه‌ ها , آموزش , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عضویت فراگیر کتابخانه ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیروس علیدوستی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امانت‌ بين‌کتابخانه‌اي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , همکاري‌ کتابخانه‌ ها و مراکز اطلاع‌ رساني‌ , مديريت‌ کتابخانه‌ ها و مراکز اطلاع‌ رساني‌ , کتابخانه‌ ها , عضويت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود شاهسون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌ , انرژي‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , اطلاعات‌ , اطلاع رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا پیاهو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان قزوين , کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌ , مطالعه‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ ريزي‌ کشور , انگيزش‌[1] , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ليلا مرتضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسناد[1] , کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌ , داده‌ هاي‌ آماري‌ , اطلاعات‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق پورحسن طنابچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌ , کتابخانه‌ ها , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاعات‌ , کشورهاي عربي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا رحیمی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ پزشکي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌ , کتابداران‌ , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرحيم رسولي آزاد، زهرا حسن خاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتخاب‌ و تهيه‌ منابع‌ , کتابخانه‌ هاي‌ پژوهشي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌ , مراکز پژوهش‌ , مجموعه‌سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهيد بني اقبال، معصومه علي كرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردهاي‌ کتابخانه‌ , کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌ , ارزشيابي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مجتهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ تخصصي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ حوزوي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ علوم‌ انساني‌ , امام علی (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 12