مرور اصطلاحنامه مبادله‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور خلیلی عراقی، اسماعیل رمضانپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , افزايش‌ قيمت‌ها , اقتصاد کلان‌ , رشد اقتصادي‌ , کسري‌ بودجه‌ , نرخ‌ ارز , انحراف‌ معيار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Foreign Trade [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Charles Michael Aho

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , اقتصاد , بازرگاني‌ خارجي‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرعلی سیدنقوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , ارزشيابي‌[2] , پاداش‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بازار داخلي‌ , هزينه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی باباییان، میرعلی سیدنقوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , بازار , نيروي‌ انتظامي‌ , ناجا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اقتصاد هزينه مبادله

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نصيري اقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , سازماندهي‌ , اقتصاد , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , هزينه‌ ها , حقوق‌ قرارداد ها , قرارداد ها , قرارداد هاي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید عبدالحمید ثابت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , بانک‌ها , پول‌ , ربا , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادي حيدري قره بلاغ، سعيد محب رباني، حسام زندحسامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , مديريت‌ , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر مشبكي، سهيلا خدامي، الهه تقوايي شوازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , برنامه‌ريزي‌ اجرايي‌ , مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , قدرت‌ رقابتي‌ , هزينه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله دعايي، سعيد مرتضوي، علي نوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , برنامه‌ريزي‌ اجرايي‌ , مديريت‌ , شهروندان‌ , حمايتگرها , مهمان‌سراها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم مهدوي، علي نصيري اقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , اقتصاد , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , صادرات , برون سپاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16