مرور اصطلاحنامه مدارک‌ طبقه‌ بندي‌ شده‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
اسناد محرمانه و سیاسی میرزا حسین خان سپهسالار

حکومت سایه ها

[منبع الکترونیکی] : اسناد محرمانه و سیاسی میرزا حسین خان سپهسالار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , قاجاريه‌ , مدارک‌ طبقه‌ بندي‌ شده‌ , نامه‌ ها , اسناد سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد براتی مارنانی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مدارک‌ طبقه‌ بندي‌ شده‌ , طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ , اطلاعات‌ پزشکي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ايران در سال 1975 از نگاه اسناد محرمانه آرشيوهاي بريتانيا

تازه ترين اسناد آزاد شده مربوط به ايران در آرشيو ملي بريتانيا

[منبع الکترونیکی] : ايران در سال 1975 از نگاه اسناد محرمانه آرشيوهاي بريتانيا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد تفرشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , آرشيوهاي‌ ملي‌ , اسناد[1] , مدارک‌ طبقه‌ بندي‌ شده‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دوره‌ پهلوي‌ , ساواک‌ , قيام‌ پانزده‌ خرداد , اسناد تاريخي‌ , مدارک‌ طبقه‌ بندي‌ شده‌ , اسناد سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساواک‌ , قيام‌ پانزده‌ خرداد , اسناد تاريخي‌ , اسناد دولتي‌ , مدارک‌ طبقه‌ بندي‌ شده‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , ساواک‌ , قيام‌ پانزده‌ خرداد , اسناد دولتي‌ , مدارک‌ طبقه‌ بندي‌ شده‌ , اسناد سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجعفر حبيب زاده، قاسم كرامت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اطلاعات‌ , مدارک‌ طبقه‌ بندي‌ شده‌ , منابع‌ اطلاعاتي‌ , ماموران‌ سياسي‌ , جرم‌ , افشاي اطلاعات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 اسناد منتشر نشده ای از دوران مبارزات سید حسن مدرس

هفت رویداد از منظر هفت سند تازه

[منبع الکترونیکی] : اسناد منتشر نشده ای از دوران مبارزات سید حسن مدرس

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی مدرسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , دوره‌ پهلوي‌ , اسناد تاريخي‌ , مدارک‌ طبقه‌ بندي‌ شده‌ , تصويب‌نامه‌ , استيضاح‌ , تاریخ معاصر ایران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.