مرور اصطلاحنامه آثار ادبي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اقتباس‌ها

(فراداده‌ها)

برگزيده‌ آثار

(فراداده‌ها)

جنگ‌ ها (ادبيات‌)

(فراداده‌ها)

قطعات‌ ادبي‌

(فراداده‌ها)

متون‌ ادبي‌

(فراداده‌ها)

کشکول‌ ها

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 1000
برگزیده ترین آثار جمال زاده، صادق هدایت

شاهکارهای نثر فارسی معاصر 2

[منبع الکترونیکی] : برگزیده ترین آثار جمال زاده، صادق هدایت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید نفیسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , برگزيده‌ آثار , نثر

بهشت گمشده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کلیفورد اودتس؛ مترجم: علی اوحدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , نقد ادبي‌ , نمايشنامه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

احمق ها اول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان آپدایک، فیلیپ وارث، برنارد مالامود؛ مترجمان: علی معصومی, کیوان نریمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عیش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آلبر کامو؛ مترجم: محمدتقی غیاثی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , آثار ادبي‌ , داستان‌ , شيوه‌ زندگي‌ , حيات‌ , عشق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مجموعه رسائل علمی و فلسفی و ادبی عمر بن ابراهیم خیامی

دانشنامه خیامی

[منبع الکترونیکی] : مجموعه رسائل علمی و فلسفی و ادبی عمر بن ابراهیم خیامی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحیم رضازاده ملک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دايرة المعارف‌ ها , آثار ادبي‌ , رساله‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هرتزوگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سال بلو؛ مترجم: فرشته داوران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار ادبي‌ , رمان‌ , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ناتورالیسم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلیان فورست،پیتر اسکرین؛ مترجم: حسن افشار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انقلاب‌ صنعتي‌ , آثار ادبي‌ , آثار هنري‌ , طبيعت‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آیوانهو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سر والتر اسکات؛ مترجم: تهمینه مظفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار ادبي‌ , داستان‌ هاي‌ حادثه‌اي‌ + , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انتقام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرزا عباس خلیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار ادبي‌ , داستان‌ هاي‌ کمال‌ + , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طنزآوران امروز ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بیژن اسدی پور، عمران صلاحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار ادبي‌ , طنز و مطايبه‌ + , طنز نويسي , طنز نويسان , طنز , كتابنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 1000