مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ تعليمي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 32
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر افراسیاب پور و دیگران

موضوعات :

ادبيات‌ تعليمي‌ , مناظرات‌ , توحيد[1] , شيطان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقی پورنامداریان، سمیرا بامشکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ تعليمي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , تحليل‌ ادبي‌ , منطق الطير(کتاب) , روايت شناسي , ادبيات مقايسه اي , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارزیابی اشعار عربی سعدی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احسان عباس؛ مترجم: جعفر موید شیرازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تعليمي‌ , ادبيات‌ عرب‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , شعر , آيات قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درباره چند بیت از سعدی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب یغمایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نسخه‌ شناسي‌ , ادبيات‌ تعليمي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , گلستان سعدي , بوستان سعدي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهناز صاعلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فمينيست , ادبيات‌ تعليمي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , خيال‌ گرايي‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , واقع‌ گرايي‌ , بينامتنيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شرح آن الف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر پايور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تعليمي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي ربيعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تعليمي‌ , ادبيات‌ حکمي‌واخلاقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , تعليم و تربيت , مثنوي معنوي(كتاب) , دفتر اول مثنوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادب از منظر مولوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر نهچيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تعليمي‌ , ادبيات‌ حکمي‌واخلاقي‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا افراسیابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاليف‌ , ترجمه‌ , ادبيات‌ تعليمي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , ويراستاري‌ , مرزبان نامه (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مثنوي و انديشه هاي يوناني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه حيدري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افكار فلسفي , خير مطلق , عالم ظاهر , عالم غيب , فلسفه نوافلاطوني , فلسفه يونان , ادبيات‌ تعليمي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , صوفيان‌ , عرفان‌ , تهذيب‌ نفس‌ , آفرينش‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌) , انديشه ديني , مثنوي معنوي(كتاب) , اقتباس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 32