مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ دري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 44

تالان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدضیاسیامک هروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ دري‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی طهماسبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عباسيان‌ , ادبيات‌ , ادبيات‌ دري‌ , ادب‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مبادی ادبیات افغانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاری شریف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ پشتو , ادبيات‌ دري‌ , لهجه افغاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نگاهی بر آثار زبان دری

غژگاو

[منبع الکترونیکی] : نگاهی بر آثار زبان دری

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ دري‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آیا هزاره کلمه قدیمتر است؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحی حبیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , فقه‌ اللغه‌ , ادبيات‌ دري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سیری در نثر دری افغانستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید علی رضوی غزنوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , زبان‌ فارسي‌ , دايرة المعارف‌ ها , ادبيات‌ دري‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نثر , تاريخ بلعمي(کتاب) , کليله و دمنه (کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هزاره ها و زبان دری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م.ا. آریان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ دري‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , فرهنگ‌ ملي‌ , هويت‌ ملي‌ , هزاره (نژادها)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا مصطفوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ دري‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , زبان‌ سانسكريت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن ابوالقاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , خط فارسي‌ باستان‌ , زبان‌ فارسي‌ , ترجمه‌ها , ادبيات‌ دري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن ابوالقاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رسم معاصر , خط فارسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ دري‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 44