مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ مانوي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن رضائی باغ بیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط سرياني , خط عربي , خط مانوي‌ , زبان‌ عبري‌ , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ مانوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خط و کتابت مانوی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یگانه بهادر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خط مانوي‌ , ادبيات‌ مانوي‌ , نماد , تذهيب‌ , اسطوره

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل خطيبي، پروين منزوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , کتابشناسي‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ ميانه‌ , ادبيات‌ مانوي‌ , شعر آزاد[1] , متون‌ ادبي‌ , آيين مانوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , خط مانوي‌ , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ ميانه‌ , ادبيات‌ مانوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمان بختياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زرتشت , ادبيات‌ پهلوي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ ميانه‌ , ادبيات‌ مانوي‌ , متون‌ ادبي‌ , متون‌ پازند , اديان‌ باستاني‌ , آيين مانوي , نقد متني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خواستوانيفت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كتايون مزداپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيامبر دروغين , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ ميانه‌ , ادبيات‌ مانوي‌ , آيين مانوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج وامقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ باستان‌ , ادبيات‌ پهلوي‌ , ادبيات‌ تاريخي‌ , ادبيات‌ مانوي‌ , شعر , آيين مانوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سخناني از ماني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج وامقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيامبر دروغين , ايران‌ باستان‌ + , ساسانيان‌ , ادبيات‌ مانوي‌ , آيين مانوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره زرشناس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ سغدي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ سغدي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ مانوي‌ , عناصر داستان‌ , قصه‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احترام حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماني , ادبيات‌ فارسي‌ ميانه‌ , ادبيات‌ مانوي‌ , اسطوره‌ها , علم‌ هيات‌ , آتش‌سوزي‌ , اديان‌ باستاني‌ آسيايي‌ , اسطوره‌ آفرينش‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , آيين مانوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13