مرور اصطلاحنامه تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 19
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین شاه حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , داستان‌ هاي‌ عاشقانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی کاردگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , تشبيه‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , رمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بازگشت به زادبوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود کیانوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , داستان‌ , شعر , نقد ادبي‌ , سورئاليسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صور خيال در شعر رحماندوست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی ارمغان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , تشبيه‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , حس‌ آميزي‌ , شعر , کنايه‌ , نقد ادبي‌ , شعر کودکان , صور خيال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی محمدی آسیا بادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استعاره‌ , ايهام‌ , بلاغت‌ , تشبيه‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , فرافکني‌ , وجه شبه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خلوتگه کاخ ابداع (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عالم وجود , ادبيات‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , شعر , نقد ادبي‌ , تخيل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تحلیلی از شعر «اندیشه نظم در کی وست»

تخیل خلاق

[منبع الکترونیکی] : تحلیلی از شعر «اندیشه نظم در کی وست»

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻣﻬﺪي ﺧﺎدﻣﻲ ﻛﻮﻻﻳﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسطوره‌ها , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پروين بانوي حكيم ادب فارسي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعبت حبيبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , رمانتيسم‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌ , شعر , قطعه‌ , مناظرات‌ , نقد ادبي‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولي الله شريفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مفهوم انتزاعي بديهي , ادبيات‌ ترکي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌ , طبيعت , اشياء

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 19