مرور اصطلاحنامه تضاد (بديع‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مقابله‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

انسیه خزعلی، مریم هاشمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترادف , انسجام‌ , نامه‌ ها , ادبيات‌ ديني‌ , تضاد (بديع‌) , تکرار (بديع‌) , افشاگري‌ سياسي‌ , نهج البلاغه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

أدب فی رحاب الثقلین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی تسخیری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تضاد (بديع‌) , شاعران‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

متناقض نما در غزلیات حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرشید وزیله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , تضاد (بديع‌) , شعر , متناقض‌ نما , نقد ادبي‌ , غزليات حافظ , آشنايي زدايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرجس خدايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيشداوري‌ , تضاد اجتماعي‌ , ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ ملل‌ , تضاد (بديع‌) , نقد ادبي‌ , تضاد فرهنگي‌ , فرهنگ‌ , ادبيات مهاجرت , هويت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان پارادوکس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هوشنگ اشرفیان مهرآباد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تضاد (بديع‌) , متناقض‌ نما

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي رزاق پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار اجتماعي‌ , تضاد (بديع‌) , رمان‌ , قهرمان‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , حماسه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رجب توحيديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تضاد (بديع‌) , سبک‌ هندي‌ , هنجارگريزي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تضاد و تعارض در اینترنت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیتر گلدینگ؛ مترجم: نسرین موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تضاد (بديع‌) , اينترنت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ادبیات انقلاب اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رحیم عیوضی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبک‌ , ادبيات‌ , ادبيات‌ انقلاب‌ اسلامي‌ , ايهام‌ , تشبيه‌ , تضاد (بديع‌) , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شعر , مراعات‌ نظير , عاشورا , قرآن‌[1] , انقلاب اسلامي ايران , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه