مرور اصطلاحنامه داستان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

داستان‌ هاي‌ بلند +

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ پليسي‌

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ پيکارسک‌ +

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ تاريخي‌

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ ترسناک‌

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ جاسوسي‌

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ حادثه‌اي‌ +

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ حماسي‌ +

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ خانواده‌

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ روستا +

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ عاشقانه‌

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ عرفاني‌

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ علمي‌ تخيلي‌

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ گوتيک‌ +

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ مصور

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ مکاتبه‌اي‌ +

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ کليدي‌ +

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ کمال‌ +

(فراداده‌ها)

داستان‌ هاي‌ کوتاه‌

(فراداده‌ها)

رمان‌

(فراداده‌ها)

رمان‌ هاي‌ پاورقي‌ +

(فراداده‌ها)

رمان‌ هاي‌ سريال‌

(فراداده‌ها)

عناصر داستان‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان