مرور اصطلاحنامه قطعه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20

عاشقانه هایی از جنس همدردی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه فاخته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ معاصر , قطعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عاشقانه هایی از جنس همدردی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه فاخته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ معاصر , قطعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 بررسی قطعه ای منسوب به فردوسی

گناه بخت من است این گناه دریا نیست

[منبع الکترونیکی] : بررسی قطعه ای منسوب به فردوسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد بشری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , انواع‌ ادبي‌ , شاعران‌ , قطعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد مظاهري، حميدرضا قانوني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌ , شعر , قصيده‌ , قطعه‌ , نقد ادبي‌ , تصحيح متون , ديوان اشعار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پروين بانوي حكيم ادب فارسي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعبت حبيبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تشخيص‌ (صنايع‌ ادبي‌) , رمانتيسم‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌ , شعر , قطعه‌ , مناظرات‌ , نقد ادبي‌ , تمثيل‌ (ادبيات‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرة الله كاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , قطعه‌ , مثنوي‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , ديوان اشعار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اصغر باباصفري، زينب فرحناك جهرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر ممدوح , قطعه‌ , تقاضا , درخواست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مقطعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فخر الدین عراقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , قطعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مقطعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبید الله عبید زاکانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , قطعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دیوان حضرت امام خمینی (ره)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید روح الله موسوی خمینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , قطعه‌ , ديوان امام (کتاب) , امام خمینی (ره)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 20