مرور اصطلاحنامه انتقال‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحیم قربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تكامل , انتقال‌ , عوالم‌ وجود , نفس‌ (فلسفه‌) , تناسخ‌ , اعضاي بدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نوری سپهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتقال‌ , زباله‌ ها , مديريت شهري , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحمن بدوی؛ مترجم: اسماعیل سعادت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه يونان , ترجمه‌ , انتقال‌ , جهان‌ اسلام‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حج در کشور ترکیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دفتر پژوهش های کاربردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيه , انتقال‌ , مسکن‌[1] , بهداشت‌ , حج‌ , زائران , تدارکات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال سيدشنوا، حسين سيفي، محمدصادق سپاسيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتقال‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , ارتباطات‌ , مهندسي‌ برق‌ , الگوريتم ابتكاري تركيبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 رويکرد خودرگرسيوني برداري ساختاري

بررسي سازوكار انتقال پولي در ايران

[منبع الکترونیکی] : رويکرد خودرگرسيوني برداري ساختاري

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين شريفي رناني، اكبر كميجاني، حميد شهرستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتقال‌ , هزينه‌ مسکن‌ , اقتصاد , پول‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , نرخ‌ ارز , مدل خودرگرسيوني برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.