مرور اصطلاحنامه ايمني‌ کار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 68
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

ارتباطات , ايمني‌ کار , برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , آموزش‌ ايمني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین وهابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ شغلي‌ , ايمني‌ کار , کارکنان‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , ايمني‌ حرفه‌اي‌ + , نيروي‌ انساني‌ , اشتغال , کار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

طبقه بندي حوادث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: مرجان شعباني ويراستار: بابك بسطامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كسب و كار , ايمني‌ کار , حوادث‌ ناشي‌ از کار , شرايط کار , حوادث‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ايمني ماشين آلات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايمني‌ کار , ماشين آلات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج نوری، هادی مفتاحی، سعید جمشیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايمني‌ کار , حوادث‌ ناشي‌ از کار , شرايط کار , محيط کار , مديريت‌ صنعتي‌ , فرهنگ سازماني , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی عبداللهی، آرزو بوستانی، مریم امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايمني‌ کار , بهداشت‌ کار , کارکنان‌ , محيط کار , پژوهش‌هاي کيفي , پژوهش‌هاي کمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا عبداللهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايمني‌ کار , بهداشت‌ کار , محيط کار , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , تغذيه‌ , پيش گيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید خادمی، فیض الله منصوری، زهرا لقایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كرمانشاه , شيوع‌ بيماري‌ ها , ايمني‌ کار , بهداشت‌ کار , کارکنان‌ , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , بيماري‌هاي‌ قلب‌ و عروق‌ , تغذيه‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امين احمدپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردها , ايمني‌ کار , بهداشت‌ کار , کارکنان‌ رسمي‌ , پتروشيمي‌ , تغذيه‌ , اضافه وزن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد شهرابي فراهاني، احمدرضا درستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايمني‌ کار , بهداشت‌ کار , حوادث‌ ناشي‌ از کار , کارگران‌ , مسموميت‌ ها , جوشكاري , سرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 68