مرور اصطلاحنامه بازنشستگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج سلطانی، عباس روحانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازنشستگي‌ , روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , غني سازي , ارتقاء كيفيت زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر مهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازنشستگي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروهاي‌ مسلح‌ , بازنشستگان , اشتغال , جايگاه‌ اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خاطره بزرگمهري بوذرجمهري، محسن گل پرور، ابوالقاسم نوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , بازنشستگي‌ , کارکنان‌ , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجمال خلیلیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازنشستگي‌ , بخش‌ خصوصي‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , مالکيت‌ خصوصي‌ , ماليات‌ ها , قانون‌ اساسي‌ , نظام سرمايه داري , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: نادر مهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزش‌هاي‌ اجتماعي‌ , بازنشستگي‌ , اشتغال‌ , نيروهاي‌ مسلح‌ , بازنشستگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: مجيد رضايي راد, محمدجواد كاملي, سيدجلال موسوي بيوكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان يزد , بازنشستگي‌ , فشار رواني‌ , افسران نيروي انتظامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: حسن محمدغفاري, لطف علي عاقلي كهنه شهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , اشتغال‌ زنان‌ , بازار کار , بازنشستگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.