مرور اصطلاحنامه برنامه‌ريزي‌ توسعه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 69
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید هاشمی، محمدرضا محبوب فر، ندا خاکی، فیروزه مختاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , فناوري‌ اطلاعات‌ , برنامه‌ريزي‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , راهبرد‌ها , گردشگري‌ , مدل SWOT

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین شفیعیان، داود کریمی دستجردی، مهرناز شفیعیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كسب و كار , مشهد , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , کارآفريني , فرصت‌ هاي‌ شغلي‌ , جهانگردي‌ , گردشگري‌ , توسعه تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابتهال زندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ کارکنان‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , کارکنان‌ , جهانگردي‌ , مهارت‌ , رفتار , هتل‌داري , مهمان‌سراها , گردشگري‌ , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر آهنگران، جلال موسوی بازرگان، سولماز نظری اورکانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلولان‌ جسمي‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , گردشگري‌ , قابليت دسترسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا نادعلی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چابهار , ارزشيابي‌[2] , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , رقابت‌ , مديريت کيفيت , گردشگري‌ , مزیت رقابتی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید هاشمی، محمدرضا محبوب فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشان , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , جهانگردي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديريت راهبردي , گردشگري‌ , مديريت توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرمین آچاک، ناصر حمیدی، روشن بابایی همتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , استان قزوين , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , بازار يابي‌ , جهانگردي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهناز پروازی، مسعود گودرزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيروزكوه , شاخص‌ ها , ارزشيابي‌[2] , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , مديريت کيفيت , گردشگري‌ , مدل SWOT , مديريت توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید ابراهیم نیا سماکوش، علی خاکساری، غلامرضا لطیفی، محمد دامادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديريت شهري , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل مشکینی، اکبر سلطان زاده، اکبر رحمتی، یوسف زارعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , توسعه‌ پايدار , گردشگري‌ , مدل SWOT

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 69