مرور اصطلاحنامه پاداش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 37
چالش ها و راهکارها (یک مطالعۀ کیفی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران)

نظام پاداش دهی موثر بر عمکرد کارکنان بیمارستان

[منبع الکترونیکی] : چالش ها و راهکارها (یک مطالعۀ کیفی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آزاده سیاری فرد و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , ارزشيابي‌[2] , پاداش‌ , کارکنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

مدیریت سود و پاداش مدیران

[منبع الکترونیکی] : : مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن خوش طینت، عبدالله خانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پاداش‌ , مديريت‌ , سود , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , گزارش های مالی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی عطایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , پاداش‌ , سازمان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , تشويق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود داداش زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , پاداش‌ , سازمان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , حسابداري‌ , اسلام , مديريت عملكرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا قربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حفظ و نگهداري‌ مواد , ارزشيابي‌[2] , پاداش‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , انبارداري‌ , بهره وري‌ , حقوق‌ و دستمزد ها , نيروي‌ انساني‌ , فرهنگ سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر مولایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان اردبيل , پاداش‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ منابع‌ , رضايت شغلي , مديران , اثربخشي , شركت برق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پاداش و انضباط

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم محمودزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پاداش‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , شرايط کار , انضباط , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید خلیل سیدعلیپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پاداش‌ , تشويق‌ , تنبيه‌ , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گره گشایی از کار دوست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدي اشتهاردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , كمك مومن , ياري مسلمانان , طواف حج , پاداش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

صیاد با هوش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدي اشتهاردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب مشورت , صياد , مرگ مهدي اليه قبل از وصول هديه , زنان‌ , پاداش‌ , زيرکي‌ , صيد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 37