مرور اصطلاحنامه پژوهش‌ در مديريت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پژوهش‌ عملياتي‌[2]

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 28
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر، ابراهيم نجفي، سجاد نجفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , بهره وري‌ , پژوهش‌ در مديريت‌ , بودجه بندي‌ , رياضيات‌ , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا توکلی، مهدی باقرزاده نیری، مهدی شعبانی سیچانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , بهره وري‌ , پژوهش‌ در مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , طراحي‌ , اثربخشي , كارت امتيازي متوازن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله میرغفوری، میثم شفیعی رودپشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , پژوهش‌ در مديريت‌ , تصميم‌گيري‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , سراميك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقرزاده آذر، بهروز دری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ در مديريت‌ , تصميم‌گيري‌ , مديريت راهبردي , مديريت زنجيره تامين , تحليل سلسله مراتبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل کزازی، عادل آذر، ابوذر زنگویی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ در مديريت‌ , تصميم‌گيري‌ , الگوريتم‌ها , اندازه‌گيري‌ , مشتريان , رضايت مندي , مديريت زنجيره تامين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدعلی خائف الهی، زهرا علی پوردرویشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انصاف , عدالت , ارتباطات‌ , پژوهش‌ در مديريت‌ , سازمان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , طراحي‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کاربرد پژوهش در مدیریت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد چراغ ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

Roundtable

موضوعات :

بهره وري‌ , پژوهش‌ در مديريت‌ , نظريه‌ مديريت‌ علمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی پیروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , پژوهش‌ در مديريت‌ , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیران مالی و ریسک پذیری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریبا لطیفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ در مديريت‌ , حسابداري‌ , مديران‌ مالي‌ , مديريت‌ مالي‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارزشيابي‌[1] , پژوهش‌ در مديريت‌ , ارزيابي‌ طرح‌ها , پژوهش‌ عملي‌ , فناوري‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 28