مرور اصطلاحنامه جذب‌ نيروي‌ انساني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13

مدیریت منابع انسانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا استاجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جذب‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , حسابداري‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اردوان میرزایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزمون‌هاي‌ استخدامي‌ , استخدام‌ , تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , جذب‌ نيروي‌ انساني‌ , مصاحبه‌ , نقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مصاحبه استخدامی مؤثر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی نصر اصفهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزمون‌هاي‌ استخدامي‌ , استخدام‌ , تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , جذب‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مصاحبه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جذب و تأمین نیروی انسانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاضل محسنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , جذب‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی خالقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , جذب‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تهيه كننده: احمدرضا اشرف العقلایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , جذب‌ نيروي‌ انساني‌ , گزينش‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , انتخاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسین ابطحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام , جذب‌ نيروي‌ انساني‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر میرسپاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام‌ , بهره وري‌ , جذب‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , انواع‌ شخصيت‌ , مديران , مشاغل , تدبير , عملكرد مديران , نيروي كار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا معمارزاده، احمد مهرنیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام‌ , جذب‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , انواع‌ شخصيت‌ , مشاغل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید آقاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جذب‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13