مرور اصطلاحنامه روان‌ شناسي‌ مديريت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

روان‌ شناسي‌ صنعتي‌

(فراداده‌ها)

کار آيي‌ گروهي‌

محيط کار

مديريت‌

مديريت‌ گروهي‌

وجدان‌ کاري‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18

The Management of Mergers and Acquisitions

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Philippe Very

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , مديريت‌ , بهره وري‌ , توسعه‌ مديريت‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مديريت تيم كاري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسرين نكته پرنور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , عناصر مديريت‌ , مديريت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج سلطانی، عباس روحانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازنشستگي‌ , روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , غني سازي , ارتقاء كيفيت زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , عناصر مديريت‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اپراه مینفری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , مديريت تغيير , موفقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 رويكردي تطبيقي

تاثير نگرشهاي فرهنگي بر رفتار مديريت

[منبع الکترونیکی] : رويكردي تطبيقي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن درويش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , عناصر مديريت‌ , گرايش‌ هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد حميد خداداد حسيني، روح االله سهرابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور جاویدان؛ مترجم: عبدالعلی شلالوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر حسن پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , عناصر مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت فراینده محور

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی سلطانی، سجاد اسمعیل لو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18