مرور اصطلاحنامه عناصر مديريت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ارتباطات‌

(فراداده‌ها)

برنامه‌ريزي‌

(فراداده‌ها)

تصميم‌گيري‌

(فراداده‌ها)

رهبري‌

(فراداده‌ها)

سازماندهي‌

(فراداده‌ها)

نظارت‌[1]

(فراداده‌ها)

هماهنگي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 32

خلاصه کتاب مدیریت بر قلب ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کن بلانچارد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عناصر مديريت‌ , جامعه‌ شناسي‌ سازمان‌ ها , مديريت برتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر باصری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عناصر مديريت‌ , مديريت‌ , مراتع‌ , توسعه‌ کشاورزي‌ , احياي مراتع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هماهنگي در مديريت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سايت جامع مديريت مديريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عناصر مديريت‌ , مديريت‌ , هماهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيد عليرضا حجازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عناصر مديريت‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مديريت تيم كاري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسرين نكته پرنور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ مديريت‌ , عناصر مديريت‌ , مديريت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رهبري‌ , عناصر مديريت‌ , هماهنگي‌ , نيروي‌ انساني‌ , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پردازش‌ اطلاعات‌ , سازماندهي‌ اطلاعات‌ , پژوهش‌ در مديريت‌ , عناصر مديريت‌ , مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت ژاپنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ژاپن , عناصر مديريت‌ , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تصميم گيری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اراده , عناصر مديريت‌ , مديريت‌ , مديريت زمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهره نصراله زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[1] , عناصر مديريت‌ , پيش گيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 32