مرور اصطلاحنامه فنون‌ برنامه‌ ريزي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برنامه‌ريزي‌ شبکه‌

(فراداده‌ها)

پژوهش‌ عملياتي‌[1]

(فراداده‌ها)

روش‌ پرت‌

(فراداده‌ها)

نمودار گانت‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12

[دی اکسید کربن]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فنون‌ برنامه‌ ريزي‌ , گياه شناسي , گياهان , دي اكسيد كربن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جورج اشتاینر؛ مترجم: حسین قائمی اسکوئی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاح‌ برنامه‌ , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , فنون‌ برنامه‌ ريزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی خاتمی، هدایت مهدی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , فنون‌ برنامه‌ ريزي‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا مهرگان، مهناز حسین زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ , فنون‌ برنامه‌ ريزي‌ , برنامه‌ريزي‌ پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌ عملياتي‌[2] , فنون‌ برنامه‌ ريزي‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , مديريت‌ مالي‌ , هزينه‌ ها , رياضيات‌ , طراحي‌ , تحليل هزينه-فايده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ما و آينده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر مستقيمي، نسيم نوسودي، فتح الله مضطرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دورانديشي , جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , زمان‌ آينده‌ , فنون‌ برنامه‌ ريزي‌ , چشم انداز ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

براتعلي خاكپور، هادي رفيعي، محمد صالحي فرد، معصومه توانگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشهد , فنون‌ برنامه‌ ريزي‌ , پارک‌ها , فضاي‌ سبز , شاخص‌ هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ , شاخص‌ هاي‌ فرهنگي‌ + , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رضواني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فنون‌ برنامه‌ ريزي‌ , عمران‌ روستايي‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كرامت اله زياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دوره‌ هاي‌ برنامه‌ ريزي‌ , فنون‌ برنامه‌ ريزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راضیه ظهره وند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنسيت , فنون‌ برنامه‌ ريزي‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12