مرور اصطلاحنامه کار آموزي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 17
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد جلالی فراهانی, خدیجه جهان بخش سفیدی, محمدرضا خلیلی قاضی, محمد طبیبی, مهدی معماری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کار آموزي‌ , تغذيه‌ , سنگ‌ نوردي‌ , ورزش‌ هاي‌ صخره‌ اي‌ , آموزش , گره ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر صادق تبریزی، علی جنتی، زهرا حمزه ای، محمودرضا نریمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , ارزشيابي‌[2] , کار آموزي‌ , مديريت‌ , آزمون‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی جوکارنراقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , کار آموزي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , دانشجويان‌ , داده‌ هاي‌ آماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی قیافه داودی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کار آموزي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرت ا... علی قنبری، محمدعلی نوشاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کار آموزي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , فني و مهندسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کار آموزي‌ , بهره وري‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , دانشجويان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یدالله مهرعلی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کار آموزي‌ , اقتصاد بين المللي‌ , صنعت‌ , جهاني شدن , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود نکویی مقدم، ناهید میررضایی

موضوعات :

آموزش‌ ضمن‌خدمت‌ , کار آموزي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , بهره وري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه روزبهانی، عباس شیخ طاهری، مهرداد فرزندی پور، فاطمه رنگرزجدی، زهره مبارک قمصری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشان , آموزش‌ نيروي انساني‌ , کار آموزي‌ , دانشجويان‌ , مربيان‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , مديريت عملكرد , مدارك‌ پزشكي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیلا شهرزادی، شهين مجيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , کتابداران‌ , آموزش‌ ضمن‌خدمت‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , کار آموزي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ دولتي‌ , دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ , کتابداران‌ دانشگاهي‌ , نياز هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 17