مرور اصطلاحنامه کارفرمايان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

حقوق کارگر در اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عبدالقادر، خداداد احسانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتصابات‌ , بيمه‌ها , حقوق‌ کار , کارفرمايان‌ , کارگران‌ , حقوق‌ کارگران‌ , حقوق‌ و دستمزد ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد خدامي پور، كاظم علي پور سرمست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارفرمايان‌ , حسابداري‌ , حسابرسان‌ , مديريت‌ مالي‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: تهمینه مولانا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارفرمايان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , شرايط کار , مسئوليت‌ مديران‌ , بهداشت‌ , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , چاقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود فردوسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , کارفرمايان‌ , بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ , بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , درمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا فكور عباس آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استانداردها , تجربه‌ , کارفرمايان‌ , مديريت‌ , فناوري‌ ارتباطات‌ , مديران , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد موسی مطلبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ها , کارفرمايان‌ , کارکنان‌ , شرکت‌‌ها , حقوق‌ قرارداد ها , مسئوليت‌ قراردادي‌ , اخلاق‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي عمادزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راهنما ها , بازار کار , کارفرمايان‌ , نيروي‌ انساني‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: يحيي زارع مهرجردي؛ نویسنده همکار: حجت اله مومني, شاهين برقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارفرمايان‌ , اقتصاد , مناقصه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.