مرور اصطلاحنامه کمبود نيروي‌ انساني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر صنوبر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشاوره‌ , کمبود نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , بازارهاي‌ بين‌المللي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود حقاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردها , تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , تصميم‌گيري‌ , کمبود نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , منطق فازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی کاظمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کمبود نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , اقتصاد , صنعت‌ , متخصصان‌ , پيش‌بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ايماني جاجرمي، مجيد عبدالهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشروطيت‌ , کمبود نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ , شهرنشيني‌ , عمران‌ روستايي‌ , شوراهاي‌ روستايي‌ , مديريت روستايي , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.