مرور اصطلاحنامه کنترل‌ کيفيت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 31
مورد ژاپن

مدیریت تطبیقی

[منبع الکترونیکی] : مورد ژاپن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید خاک ره آل محمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام , ارزشيابي‌[1] , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , آموزش , مدیریت تطبیقی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت کيفيت , ضريب جيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اصول مديريت كيفيت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: حسین صادق فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ توليد , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آشنايی با نمودار پارتو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا حسین زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ توليد , الگوهاي‌ رشد , رشد توليد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

كايزن چيست؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل‌ کيفيت‌ , الگوهاي‌ رشد , رشد توليد , توسعه‌ صنعتي‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر نیلی پور طباطبایی، مهدی علی محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ توليدي‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , نگهداري و تعمير , ماشين آلات , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر اکبری، امیر صالحی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , طرح‌ هاي‌ عمراني‌ , هزينه‌ ها , مهندسي ارزش , مديريت زمان , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهریار محمدی، صدیقه اردست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوشهر , کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , بندرها , تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ دريايي‌ , فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت نبوتی، امیر صالحی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , صنايع‌ ماشين‌ سازي‌ , نگهداري و تعمير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میلاد آقایی، صفر فضلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , صنايع‌ ماشين‌ سازي‌ , نگهداري و تعمير , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 31