مرور اصطلاحنامه مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهنگ شعفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ , نگرش‌ , مديريت راهبردي , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیریت پروژه های تحقیقاتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Joseph potts ،Paul D.Klimstra؛ مترجم: علیرضا باغی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ پژوهشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اندیشه و روحیه علمی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن حبیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توانايي‌ علمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن مرادیان، علیرضا زمانی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ , موفقيت‌ شغلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميد حائري، ابوطالب شفقت، محمدحسن طاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ , طرح‌ هاي‌ صنعتي‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد صاحبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ طرح‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ , برنامه‌ريزي‌ پژوهش‌ , برنامه‌هاي‌ پژوهشي‌ , پژوهش‌ عملي‌ , سياست‌ پژوهشي‌ , آموزش مذهبي

منابع دیجیتالی :

مطالعه