مرور اصطلاحنامه مديريت‌ کارخانه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدنبي شهيكي تاش، نورمحمد يعقوبي

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ کارخانه‌ , بهره وري‌ , صنايع‌ , کارخانه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدقلی یوسفی، اصغر مبارک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ کارخانه‌ , صنايع‌ , کارخانه‌ ها , داده‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر نيلي پور طباطبایی، مهدی باقرزاده نیری، مهدی شعبانی سیچانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ کارخانه‌ , طراحي‌ , نگهداري و تعمير , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرت الله صداقت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ کارخانه‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , هزينه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بيژن باصري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ کارخانه‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , کارخانه‌ ها , اشتغال , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بيژن باصري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ کارخانه‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , کارخانه‌ ها , اشتغال , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ کارخانه‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آشنایی با نظام 5S

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کازوئو تسوچیا؛ مترجم: فاطمه کاردان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرسي‌ کار , بهره وري‌ , مديريت‌ کارخانه‌ , مديريت‌ مالي‌ , برنامه‌هاي‌ کنترل‌ , نظام‌ هاي‌ عامل‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه