مرور اصطلاحنامه مديريت‌ محيط زيست‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 24
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیمان فلسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ محيط زيست‌ , منابع‌ طبيعي‌ , توسعه‌ پايدار , مديريت راهبردي , راهبرد‌ها , مديريت توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی خاتمی فیروزآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ محيط زيست‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , محيط زيست‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام نجف پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ محيط زيست‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , مديريت‌ بحران‌ , مناطق اقليمي , مديريت خطر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ محيط زيست‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , محيط اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ محيط زيست‌ , ساختمان‌ سازي‌ , انرژي‌ , مهندسي‌ عمران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی نریمانی زمان آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ محيط زيست‌ , حفاظت‌ منابع‌ + , زيست‌ بوم‌ ها +[1] , آموزش عمومي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مینا مهاجر، حسین صفایی، عبدالمجید مهدوی دامغانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , مديريت‌ محيط زيست‌ , حقوق‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , قوانين‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , اخلاق زيستي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 عدالت زيست محيطي در برنامه ريزي شهر

الفبای شهر

[منبع الکترونیکی] : عدالت زيست محيطي در برنامه ريزي شهر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا منعام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ محيط زيست‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 گامي درست بر زمين هاي ناپيموده

تازه هاي نشر

[منبع الکترونیکی] : گامي درست بر زمين هاي ناپيموده

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس جلالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابشناسي‌ موضوعي‌ , معرفي‌ کتاب‌ , مديريت‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد ورامش ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ محيط زيست‌ , جنگل‌ ها , کمربند سبز , حفاظت‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 24