مرور اصطلاحنامه نيروي‌ انساني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 66
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيامك نوري، كيانوش كلانتر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , اطلاعات‌ , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تيم هاي خود راهبر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن عطاران، تاي ت. كوين؛ مترجم: رزا احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازماندهي‌ , مديريت‌ , نيروي‌ انساني‌ , کار گروهي‌ , سرمايه هاي انساني , ساختار سازماني , کار تیمی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خلاصه كتاب پنج دشمن كار تيمي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پاتريك لنچيوني؛ مترجم: فضل الله اميني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , بازار يابي‌ , مزیت رقابتی , کار تیمی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طرح تکریم مسافر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هدایت کارگرشورکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , نيروي‌ انساني‌ , هواپيما ها , مديريت کيفيت , خدمات , مشتري مداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مديريت منابع انساني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سايت جامع مديريت مديريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي كروبي، مهرداد متاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , آموزش‌ ضمن‌خدمت‌ , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

توليد ناب و انبوه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازماندهي‌ , مديريت‌ , نيروي‌ انساني‌ , توليد صنعتي‌ , عوامل‌ توليد , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , توليد , ابزار توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامحسین مهدوی، سعید سهل آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيروي‌ انساني‌ , بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , حسابداري‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , نرخ‌ بهره‌ , بهابازار , اوراق بهادار , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرعلی سیدنقوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , پاداش‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , مشاغل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرعلی سیدنقوی، مهدی حقیقی کفاش، وحید نجفی کلیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , صنعت‌ بيمه‌ , انعطاف پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 66