مرور اصطلاحنامه نمايشگاه‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نمايشگاه‌ هاي‌ بازرگاني‌

(فراداده‌ها)

نمايشگاه‌ هاي‌ صنعتي‌

(فراداده‌ها)

نمايشگاه‌ هاي‌ فرهنگي‌

(فراداده‌ها)

نمايشگاه‌ هاي‌ کشاورزي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نمايشگاه‌ ها , بخش‌ خصوصي‌ , صنعت نفت و گاز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Exhibitions and Expositions [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نمايشگاه‌ ها , نمايشگاه‌ هاي‌ بازرگاني‌ , نمايشگاه‌ هاي‌ صنعتي‌ , نمايشگاه‌ هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مطالعات تطبیقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مالكيت , نمايشگاه‌ ها , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , کاربري اراضي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: وسولود چاپلين؛ تنظیم کننده: سرگئي رومانوف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تضاد طبقاتي‌ , فقر , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , نمايشگاه‌ ها , اهانت‌ به‌ مقدسات‌ , کليسا ها , مسيحيان‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابشناسي‌ ها , گزارش‌ ها , مقاله‌ ها , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , مطبوعات‌ , نمايشگاه‌ ها , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهام رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عفت , پوشش‌ زنان‌ , حجاب‌ , زنان‌ , نمايشگاه‌ ها , نمايشگاه‌ هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا قاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نمايشگاه‌ ها , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا قاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , نمايشگاه‌ ها , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا قاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نمايشگاه‌ ها , نمايشگاه‌ هاي‌ فرهنگي‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هفته‌ نامه‌ ها , نمايشگاه‌ ها , قرآن‌[2] , مجمع الفائدة و البرهان (کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 16