مرور اصطلاحنامه برنامه‌ريزي‌ روستايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ترويج‌ روستايي‌

خدمات‌ روستايي‌

عمران‌ روستايي‌

فضاهاي‌ فرهنگي‌

مسکن‌ روستايي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 62
مطالعه موردي تعاونيهاي روستايي شهرستان مشهد

بررسي ميزان رضايت اعضا از عملكرد اقتصادي و اجتماعي تعاونيهاي روستايي

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي تعاونيهاي روستايي شهرستان مشهد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود ثابت ديزاوندي و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشهد , جامعه‌ روستايي‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , توسعه‌ اجتماعي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهیار صفا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , کمپوست , اقتصاد روستايي , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي استان خراسان جنوبي در سال 1386

نقش راهكارهاي اجتماعي در افزايش بهره وري و كارايي در تعاونيهاي توليد گندم

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي استان خراسان جنوبي در سال 1386

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهديه سالاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , عمران‌ روستايي‌ , مديريت روستايي , استان خراسان جنوبي , گندم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا رکن الدین افتخاری، جانعلی بهزادنسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , عمران‌ روستايي‌ , خرد گرايي‌ انتقادي‌ , مديريت روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمیه جنگچی کاشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , عمران‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقصود بيات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , كوار , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , عمران‌ روستايي‌ , توسعه‌يافتگي‌ , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

براتعلي خاكپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيروان , توسعه يافتگي , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , جغرافيا , دهستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد حاجي علي زاده، مسعود مهدوي حاجيلويي، پرويز كردواني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بناب , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , عمران‌ روستايي‌ , مدل موريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نورالدين عظيمي، نصراله مولايي هشجين، عليرضا علي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , عوامل‌ جغرافيايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمت الله منشي زاده، مظفر صادقي، پژمان رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نور آباد ( ممسني ) , آمايش‌ سرزمين‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[2] , مديريت‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 62