مرور اصطلاحنامه تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ دريايي‌

(فراداده‌ها)

تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ زميني‌

(فراداده‌ها)

تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ شهري‌

(فراداده‌ها)

تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

توسعه ناوگان شهری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ حمل‌ و نقل‌ , تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ , تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ شهري‌ , حمل‌ و نقل‌ , حمل‌ و نقل‌ بين‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , توسعه‌ حمل‌ و نقل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مسكو , مسكو , اقتصاد حمل‌ و نقل‌ , برنامه‌ريزي‌ حمل‌ و نقل‌ , تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ , حمل‌ و نقل‌ , شهرداري‌ ها , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی منصور خاکی، حسین متولی حبیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ حمل‌ و نقل‌ , تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ , حمل‌ و نقل‌ بين‌ المللي‌ , صنايع‌ حمل‌ و نقل‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدي سپهري، مهدي حسینی مطلق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ , تجهيزات‌ کنترل‌ ترافيک‌ , مسير يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود مختاري كشكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , راه‌ ها , روستا ها[1] , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , راه سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيروس قنبري، آرمان قاضي عسكر ناييني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , پارکينگ‌ها , تاسيسات‌ حمل‌ و نقل‌ , ترافيک‌ شهري‌ , موسسات‌ تجاري‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.