مرور اصطلاحنامه تصفيه‌ فاضلاب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راهنما ها , استانداردها , تصفيه‌ فاضلاب‌ , آزمايشگاه‌ها , آزمايش‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , تصفيه‌ فاضلاب‌ , زباله‌ ها , فاضلاب‌ ها , مديريت شهري , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , چاه فاضلاب , آلودگي‌ راديو اکتيو , پس‌آب‌هاي‌ صنعتي‌ , تصفيه‌ فاضلاب‌ , آلودگي‌ آب‌ , آلودگي‌ صنعتي‌ , آب‌هاي شيرين , مديريت شهري , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراتب تصفيه , تصفيه‌ فاضلاب‌ , فاضلاب‌ ها , تصفيه آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امین امیرتیمور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ منابع‌ , تصفيه‌ فاضلاب‌ , برنامه‌ريزي‌ مواد , نگهداري و تعمير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا مسعودي نژاد، منصور رضازاده آذري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصفيه‌ فاضلاب‌ , صنايع‌ نساجي‌ , اكسيداسيون , پلي اكريليك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن ايزانلو، زينب ياوري، حميدرضا تشيعي، كاظم ندافي، محمد خزائي، محمدحسن محموديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصفيه‌ فاضلاب‌ , برق‌ , علوم‌ پزشکي‌ , منابع انرژي , ولتاژ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آزيتا خسروان، جاويد اميني، سميرا سرسالاري، الهام روحانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پس‌آب‌هاي‌ صنعتي‌ , تصفيه‌ فاضلاب‌ , زيست‌ شناسي‌ , روي , بيوماس , ميكرب شناسي , فلزات سنگين , لجن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن سعيدي، سيدپژواك پژوهش فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصفيه‌ فاضلاب‌ , شيمي‌ آلي‌ , تصفيه آب , كربن ها , فنل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آيت الله نصرالهي عمران، سلمان احمدي اسبچين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصفيه‌ فاضلاب‌ , پژوهش‌هاي‌ زيست‌شناختي‌ , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , محيط زيست‌ , فلزات , روي , جلبك‌ها , فلزات سنگين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22