مرور اصطلاحنامه جغرافياي‌ اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 216

Honolulu [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Karl E. Kim

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت هاوائي , هونولولو , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Washington, D.C. [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Howard Gillette

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت واشنگتن , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

John F. Bauman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت پنسيلوانيا , فيلادلفيا , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Christopher A. Sharpe

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كانادا , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , سنت جان (شهرها)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Geography [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

vGeoffrey J. Martin, John H. Thompson

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Sumer [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Edmund I. Gordon, Samuel Noah Kramer

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آسيا , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها , سومر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

North Carolina [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

W. Frank Ainsley

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها , كاروليناي شمالي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Vermont [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Michael Sherman ,Harold A. Meeks

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت ورمونت , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Oregon [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Keith W. Muckleston ,Gordon B. Dodds

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت اورگن , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Florida [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Edward A. Fernald ,Michael Gannon

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت فلوريدا ( امريكا ) , امريكا (قاره‌) , جغرافيا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 216