مرور اصطلاحنامه جغرافياي‌ روستايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

روستا ها[2]

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 78
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود كياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گرمي , ادبيات‌ عامه‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , فرهنگ‌ روستايي‌ , ادبيات روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید ساریخانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ روستايي‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , کشاورزي‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روستای جاغرق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافيا , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا نشيني‌ , ايران شناسي , روستاها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بدري، سعيدرضا اكبريان رونيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسفراين , توسعه يافتگي , جغرافياي‌ روستايي‌ , عمران‌ روستايي‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , مدل موريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمت الله منشي زاده، مظفر صادقي، پژمان رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نور آباد ( ممسني ) , آمايش‌ سرزمين‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[2] , مديريت‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمدالله پيشرو، مسعود مهدوي حاجيلويي، پروانه عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان بوشهر , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , عمران‌ روستايي‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن ضياءتوانا، علي شمس الديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نور آباد ( ممسني ) , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[2] , شهر[2] , عمران‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امجد ملكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمانشاه , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[2] , سيستم اطلاعات جغرافيايي , سكونتگاه , عوامل طبيعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فضيله خاني، ابوطالب قاسمي وسمه جاني، علي قنبري نسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لنگرود , سنجش‌ افکار , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , جهانگردي‌ , خانوار روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سروش فتحي، معصومه مطلق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , عمران‌ روستايي‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 78