مرور اصطلاحنامه چاه‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هرمز ابوالحسني، هومن فرزانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چاه‌ ها , بازيافت , توربين ها , اكسرژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين پاپلي يزدي، مفيد شاطري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خراسان , قائن , چاه‌ ها , محيط زيست‌ , نو گرايي‌[1] , فناوري‌ , آثار اجتماعي , ژرف‌ شناختي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مكه , چاه‌ ها , بناهاي‌ تاريخي‌ , منبر‌ها , مسجد الحرام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

وصف مدینه منوره (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی بن موسی افندی؛ اصغر قائدان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مدينه , باغ‌ها , چاه‌ ها , رودخانه‌ ها , کوه‌ ها , امام رضا (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادي پارسامهر، پرويز معارف وند، مجيد عطايي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چاه‌ ها , زمين‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ نفت‌ , چاه‌هاي نفت , پايداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد دارابي، محسن مسيحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , تصميم‌گيري‌ , چاه‌ ها , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , الگوريتم ژنتيك , مكان يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عطيه عدلي، فريبرز رشيدي،‌ روح الله فرج زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چاه‌ ها , پژوهش‌هاي‌ شيمي‌ , شيمي‌ , منابع‌ نفت‌ , مهندسي‌ شيمي‌ , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعداله ولايتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تربت حيدريه , آب‌‌هاي‌ زيرزميني‌ , چاه‌ ها , حوضه آبخيز , دشت جنگل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدحسن مطيعي لنگرودي، سعداله ولايتي، فرحناز اكبراقلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب قنات , كلات , چاه‌ ها , چشمه‌ ها , رودخانه‌ ها , سكونتگاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت موسوي، مسعود معيري، عباسعلي ولي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌داري‌ + , جغرافياي‌ طبيعي‌ , چاه‌ ها , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , مدلسازي , مدل رگرسيون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.