مرور اصطلاحنامه فضاي‌ سبز

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

باغ‌ها

(فراداده‌ها)

پارک‌ها

(فراداده‌ها)

کمربند سبز

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 53
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول قرباني، محمدرضا پورمحمدي، مجيد بهشتي روي

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , فضاي‌ سبز , مدل گرانز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایلقار ستاری رئوف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فضاي‌ سبز , توسعه‌ پايدار , مديريت شهري , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر حسينی نيا و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فضاي‌ سبز , نگهداري و تعمير , كنه , گل سرخ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي منطقه چهار شهرداري اصفهان

توسعه پایگاه داده بر روي فضاي سبز شهري با استفاده از تصاویر ماهواره ايي (Quick Bird )

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي منطقه چهار شهرداري اصفهان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا سفيانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , فضاي‌ سبز , ماهواره‌ ها , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شهر معلول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گیسو قائم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , فضاي‌ سبز , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کامران ذکاوت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , فضاي‌ سبز , مديريت شهري , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی اصول مدیریت فضای سبز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیده درخشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , فضاي‌ سبز , شهرداري‌ ها , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارائه روشي با استفاده از منطق و نظریه مجموعه ها در ریاضيات

نحوه انتخاب گياهان در معماري فضاي سبز با تاکيد بر اصول بصري

[منبع الکترونیکی] : ارائه روشي با استفاده از منطق و نظریه مجموعه ها در ریاضيات

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کرامت الله زیاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , زيبا سازي‌ , فضاي‌ سبز , معماري‌ , مديريت عملكرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين فرزانه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبزوار , آلودگي‌ خاک‌ , خاک‌ ها , فضاي‌ سبز , عناصر میکرو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا بمانیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌‌‌رساني , فضاي‌ سبز , منابع‌ آب‌ , مديريت شهري , آبياري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 53