مرور اصطلاحنامه کشاورزان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

سمپاشی لازم نیست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی شریعت پناهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حشرات , کشاورزان‌ , بهداشت‌ , آفت , درسي كه حسين(ع) به انسان ها آموخت(کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس کشاورزی شکری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيعه , ايدئولوژي , طبقات‌ اجتماعي‌ , ديوان‌ سالاري‌ , کشاورزان‌ , کشاورزي‌ , اصلاحات‌ ارضي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ بين‌ المللي‌ , دولت‌ , نوسازي‌ اقتصادي‌ , ايران , انقلاب اسلامي ايران , انقلاب اسلامی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ليدا شرفي، كيومرث زرافشاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمانشاه , خشکسالي‌ , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , کشاورزان‌ , خطر پذيري , آسيب پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهپر گراوندي، اميرحسين علي بيگي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمانشاه , ذرت , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , کشاورزان‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دهقانان و فتوح اسلامي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام اميري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايرانيان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , ساسانيان‌ , عرب‌ ها , کشاورزان‌ , فتوحات اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا ركن الدين افتخاري، مهدي پورطاهري، حمدالله سجاسي قيداري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , عمران‌ روستايي‌ , کشاورزان‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا ركن الدين افتخاري، مهدي پورطاهري، منوچهر فرج زاده، وكيل حيدري ساربان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , کارکنان‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , جمعيت‌ روستايي‌ , کشاورزان‌ , توسعه‌ کشاورزي‌ , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كورش صالحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خراسان , بين‌النهرين‌ باستان‌ , کشاورزان‌ , فتوحات اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ليدا شرفي؛ نویسنده همکار: كيومرث زرافشاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافيا , خشکسالي‌ , کشاورزان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.