مرور اصطلاحنامه محله‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصر بن عبدالرحمن اسكندري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دايرة المعارف‌ ها , بيابان‌ها , جغرافيا , جغرافياي‌ شهري‌ , کوه‌ ها , محله‌ ها , مسجد ها , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمال محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اجتماع‌ , محله‌ ها , عوامل‌ اجتماعي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مليحه ذاكريان و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش جمعيت , عدالت , ميبد , محله‌ ها , توسعه‌ پايدار , بازار خدمات , تحليل فضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , عمران‌ شهري‌ , محله‌ ها , مديريت شهري , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهتا ميرمقتدايى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , محله‌ ها , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد مضطرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايجاد همبستگى اجتماعى , شاخص‌ ها , محله‌ ها , مديريت شهري , سكونتگاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شهر، هویت شهری و شهردار يها

از محله گرايي تا جهاني شدن

[منبع الکترونیکی] : شهر، هویت شهری و شهردار يها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد كاركنان نصرآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيبايي‌ شناسي‌ , محله‌ ها , شهرداري‌ ها , جهاني شدن , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين سرايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , محله‌ ها , شاخص‌ هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ , جامعه‌ آماري‌[1] , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمال محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , محله‌ ها , فرهنگ‌ شهري‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چهار راه سرچشمه تهران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم تيموري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , باغ‌ها , محله‌ ها , مدارس‌ , مسجدها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22