مرور اصطلاحنامه مراتع‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر باصری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عناصر مديريت‌ , مديريت‌ , مراتع‌ , توسعه‌ کشاورزي‌ , احياي مراتع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاح , مديريت‌ , کشاورزي‌ , مراتع‌ , دام‌ داري‌ , بهره برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعدالله ولايتي، علي اصغر كديور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پوشش‌ گياهي‌ , جغرافيا , جنگل‌ ها , سيلاب‌ ها , محيط زيست‌ , مراتع‌ , فرسايش خاك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور شاهولی، شیروان نوری پور سی سخت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراتع‌ , منابع‌ طبيعي‌ , احکام‌ شرعي‌ , دين‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مرتع؛ نظام هاي بهره برداري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين پاپلي يزدي، مجيد لباف خانيكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافيا , جغرافياي‌ تاريخي‌ , مراتع‌ , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر فرج زاده، امان الله فتح نيا، بهلول عليجاني، پرويز ضيائيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , باران‌ , بارش‌ها , پوشش‌ گياهي‌ , دما , رطوبت‌ , مراتع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مراتع در برنامه دوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهاء الدین نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراتع‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , طرح‌ هاي‌ توسعه‌ , تاریخ معاصر ایران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.