مرور اصطلاحنامه منابع‌ آب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آب‌‌هاي‌ زيرزميني‌

(فراداده‌ها)

آب‌‌هاي‌ سطحي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 77

بلاد العرب‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن بن عبدالله اصفهاني؛ محققان: حمد بن محمد جاسر، صالح احمد علي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عربستان سعودي , جغرافياي‌ تاريخي‌ , روستا ها[1] , کوه‌ ها , منابع‌ آب‌ , کشورهاي عربي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد احمدیان و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حفاظت‌ منابع‌ آب‌ , کشاورزي‌ , منابع‌ آب‌ , مديريت‌ منابع‌ , منابع‌ آب‌ , ايران , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فخرالدین فخرایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , نظارت‌[1] , منابع‌ آب‌ , بهره وري‌ , آبياري , بهره برداري , رود ارس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر شاهرودی، محمد چیذری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شركت , مديريت‌ , حفاظت‌ منابع‌ آب‌ , منابع‌ آب‌ , مديريت‌ منابع‌ , آب , پايداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی خلیلی مرندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , منابع‌ آب‌ , محيط زيست‌ , بهره برداري , آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[ویژگیهای جغرافیایی کشورهای آسیای مرکزی]

دیار آشنا

[منبع الکترونیکی] : [ویژگیهای جغرافیایی کشورهای آسیای مرکزی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

[نسرین احمدیان‌شالچی]

موضوعات :

جغرافیا , ازبكستان , تاجيكستان , تركمنستان , جمعيت , قرقيزستان , قزاقستان , تاريخ‌ , تاريخ‌ آسيا , حمل‌ و نقل‌ , خاک‌ ها , منابع‌ آب‌ , محيط زيست‌ , ‌ آسياي‌ ميانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا بمانیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌‌‌رساني , فضاي‌ سبز , منابع‌ آب‌ , مديريت شهري , آبياري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کیوان اصغری، فراز اکبری مبارکه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

منابع‌ آب‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , بهره وري‌ , مديريت‌ منابع‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز عبدی، عبدالحسین امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌هاي‌ زيرزميني‌ , دشت‌ ها , منابع‌ آب‌ , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌ , مديريت‌ منابع‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زمينه هاي كاربرد سنجش از راه دور و GIS در مديريت منابع آب

استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي در هيدرولوژي

[منبع الکترونیکی] : زمينه هاي كاربرد سنجش از راه دور و GIS در مديريت منابع آب

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر محمد مهدوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , کيفيت‌ آب‌ , منابع‌ آب‌ , مديريت‌ منابع‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 77