مرور اصطلاحنامه مناطق‌ آب‌ و هوايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ارتفاعات‌[2]

(فراداده‌ها)

مناطق‌ باران‌ هاي‌ موسمي‌

(فراداده‌ها)

مناطق‌ سرد و خشک‌

(فراداده‌ها)

مناطق‌ سرد و مرطوب‌

(فراداده‌ها)

مناطق‌ گرم‌ و خشک‌

(فراداده‌ها)

مناطق‌ گرم‌ و مرطوب‌

(فراداده‌ها)

مناطق‌ معتدل‌

(فراداده‌ها)

مناطق‌ نيمه‌ خشک‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز عبدی، عبدالحسین امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌‌هاي‌ زيرزميني‌ , دشت‌ ها , منابع‌ آب‌ , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌ , مديريت‌ منابع‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , جغرافيا , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌ , محيط طبيعي‌ , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طيب رضيئي، قاسم عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌داري‌ + , آب و هوا شناسي‌ , باران‌ , بارش‌ها , جغرافياي‌ طبيعي‌ , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نواحي اقليمي ايران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل مسعوديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌ , مناطق اقليمي , پهنه بندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي ثقفي، رضا اسماعيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌ , استان خراسان جنوبي , مورفومتريك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم فتاحي، فاطمه رحيم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بارش‌ها , جغرافياي‌ طبيعي‌ , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌ , هواشناسي , تغييرات آب و هوايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طيب رضيئي، قاسم عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمايش‌ سرزمين‌ , بارش‌ها , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌ , مناطق اقليمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين عساكره

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , جغرافيا , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌ , مناطق‌ قطبي‌ , يخبندان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طيبه اكبري، ابوالفضل مسعوديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , دما , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌ , هواشناسي , دماي هوا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داريوش رحيمي، جواد خوشحال، تيمور عليزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , گزارش‌ هاي‌ آماري‌ , باران‌ , بارش‌ها , مناطق‌ آب‌ و هوايي‌ , مناطق‌ گرم‌ و خشک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12