مرور اصطلاحنامه مناطق‌ صنعتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آمنه شاددل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

مناطق‌ تجاري‌ , مناطق‌ صنعتي‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مناطق آزاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , مناطق‌ تجاري‌ , مناطق‌ صنعتي‌ , بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مناطق آزاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کامران فیضی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مناطق‌ تجاري‌ , مناطق‌ صنعتي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , ايران , مناطق آزاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن سالاري، حسين مظفري، خسرو منوچهري كلانتري، مسعود تركزاده، فرزين ناصري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

كرمان , محيط زيست‌ , مناطق‌ صنعتي‌ , آلومينيوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا ناصري، سروش مدبري، فائزه فلسفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ري , آب‌‌هاي‌ زيرزميني‌ , آلودگي‌ آب‌ , زمين‌ شناسي‌ , مناطق‌ صنعتي‌ , آلودگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا پيرخائفي، داود معنوي پور، فرامرز سهرابي، علي محمدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشاوره‌ , روان‌ شناسي‌ صنعتي‌ , مناطق‌ صنعتي‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد زنگانه، محمد سليماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اراك , محيط زيست‌ , مناطق‌ صنعتي‌ , تخريب‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود مهدوي حاجيلويي، وحيد رياحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اراك , مناطق‌ صنعتي‌ , آلودگي‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدقلي يوسفي، صمد دقيق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مناطق‌ صنعتي‌ , اقتصاد صنعتي‌ , رشد اقتصادي‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رضواني، مهدي رمضانزاده لسبويي، مرتضي محمدپور جابري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , مناطق‌ صنعتي‌ , آثار اقتصادي‌ , توسعه‌ صنعتي‌ , آثار اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11