مرور اصطلاحنامه يخچال‌ ها (جغرافيا)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين رامشت، ن. شوشتري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , يخچال‌ ها (جغرافيا) , پادگانه آبرفتي , سلفچگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين رامشت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست مدن , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , يخچال‌ ها (جغرافيا) , پادگانه آبرفتي , اركئولوژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي يماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , يخچال‌ ها (جغرافيا) , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پوران طاحوني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يخچال‌ ها (جغرافيا) , تالش , رسوب گذاري , هولوسن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدصديق قرباني، فرج الله محمودي، مجتبي يماني، ابراهيم مقيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ طبيعي‌ , دوران‌ چهارم‌ (زمين‌ شناسي‌) , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , سنگ‌ شناسي‌ , يخچال‌ ها (جغرافيا) , تغييرات آب و هوايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي يماني، علي اكبر شمسي پور، مريم جعفري اقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برف‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , دوران‌ چهارم‌ (زمين‌ شناسي‌) , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , يخچال‌ ها (جغرافيا) , بازسازي , تغييرات آب و هوايي , حوضه آبخيز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي يماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافياي‌ طبيعي‌ , دوران‌ چهارم‌ (زمين‌ شناسي‌) , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , کوه‌ ها , يخچال‌ ها (جغرافيا) , اندازه‌گيري‌ , منطقه تخت سليمان , تغييرات آب و هوايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جليل الدين سرور، نيما فريد مجتهدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , دوران‌ چهارم‌ (زمين‌ شناسي‌) , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , يخچال‌ ها (جغرافيا) , سيالان (كوه)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين رامشت، محمود لاجوردي، حسن لشكري، طيبه محمودي محمدآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , برف‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , زمين‌ شناسي‌ , يخچال‌ ها (جغرافيا)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا افشاري آزاد، آيدا پورصبا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برف‌ , يخچال‌ ها (جغرافيا) , اقليم , سيالان (كوه)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14