مرور اصطلاحنامه اعتبارات‌ کشاورزي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اقتصاد کشاورزي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد پژويان، ارغوان فرزين معتمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ , اعتبارات‌ , اعتبارات‌ بانکي‌ , اعتبارات‌ کشاورزي‌ , اقتصاد , بانک‌ها , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ کشاورزي‌ , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا رحماني فضلي، يونس كاوياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبارات‌ بانکي‌ , اعتبارات‌ کشاورزي‌ , بانک‌ها , روستاها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد باقري، بهاءالدين نجفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , اعتبارات‌ , اعتبارات‌ کشاورزي‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , متغيرهاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحميد خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبارات‌ کشاورزي‌ , بخش‌ کشاورزي‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , وام‌ بانکي‌ , وام‌ ها , متغيرهاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.