مرور اصطلاحنامه اقتصاد حمل‌ و نقل‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم علی عمرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد حمل‌ و نقل‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , راهبرد‌ها , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوغات‌ , هدايا , حمل‌ و نقل‌ , حمل‌ و نقل‌ بين‌ المللي‌ , اقتصاد حمل‌ و نقل‌ , مبادي‌ ورود کالا , گمرک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ حمل‌ و نقل‌ , برنامه‌ريزي‌ حمل‌ و نقل‌ , اقتصاد حمل‌ و نقل‌ , توسعه‌ حمل‌ و نقل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید وزیری راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمل‌ و نقل‌ , اقتصاد حمل‌ و نقل‌ , بهره وري‌ , توليدات‌ دامي‌ , کاهش‌ هزينه‌ , مديريت‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر تركان، ميثم شهبازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد حمل‌ و نقل‌ , بخش‌ خصوصي‌ , دولت‌ , خطر پذيري , حمايت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرحيم رهنما

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترافيک‌ شهري‌ , سياست‌ هاي‌ حمل‌ و نقل‌ , وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ عمومي‌ , اقتصاد حمل‌ و نقل‌ , سهميه بندي‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , خودروها , بنزين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: نيلوفر شعربافيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اقتصاد حمل‌ و نقل‌ , صنايع‌ حمل‌ و نقل‌ , فرآورده‌ هاي‌ نفتي‌ , سوخت‌ ها , فناوري‌ زيستي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.